Status Fiat X 1/9, 1978 modell, restaureringsprosjekt

2009: Kjøpt i mai 2009, tilbakestilles til original grønn farge. Lagres inntil 128SL er ferdigstilt, garasje er bygget om og Corsa bil på bane.

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates